Το ktimatologio-amaliadas.gr χρησιμοποιεί cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την λειτουργία κάποιων υπηρεσιών του. Αποδέχομαι | Μάθετε περισσότερα
Κτηματολόγιο Αμαλιάδας logo

Διορθώσεις- Αιτήσεις μετά την υποβολή δήλωσης

Μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης (που υποβάλλεται είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά), εφόσον επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τυχόν διορθώσεις ή να καταθέσετε συμπληρωματικά στοιχεία, ή για  χορήγηση βεβαιώσεων ή αντιγράφων, απαιτείται η κατάθεση αντίστοιχης  αίτησης στο γραφείο κτηματογράφησης. Ειδικότερα:

  • Διόρθωση στοιχείων της δήλωσης 

Εφόσον επιθυμείτε τη διόρθωση στοιχείων της δήλωσής σας μπορείτε να υποβάλετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Αθήνας ή να αποστείλετε με συστημένη επιστολή Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης , στην οποία θα επισυνάψετε υπογεγραμμένο έντυπο δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που πρέπει να διορθωθούν. 

  • Εκκρεμότητα στο φάκελο της δήλωσης ή μη μεταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο συμβόλαιο 

Εάν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για ακίνητο που δεν είχατε μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής, μπορείτε να υποβάλετε  Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάψετε το πιστοποιητικό μεταγραφής.  

Εάν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για ακίνητο από κληρονομιά και η πράξη  αποδοχής κληρονομιάς υπεγράφη μετά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας, μπορείτε να υποβάλετε  Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων στο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάψετε την αποδοχή κληρονομιάς και το πιστοποιητικό μεταγραφής της.

  •  Χορήγηση  αντιγράφων

 Το γραφείο κτηματογράφησης χορηγεί αντίγραφα των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο κτηματογράφησης σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη λήψη τους, κατόπιν υποβολής Αίτησης Χορήγησης Αντιγράφων. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται κατά κανόνα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.

  •  Χορήγηση  Βεβαίωσης  υποβολής δήλωσης

Για την χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης, μπορείτε να υποβάλλεται Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης η οποία χορηγείται αυθημερόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης είναι  η προηγούμενη υποβολή δήλωσης του Ν.2308/95 και  η εξόφληση του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

 

Έντυπα Αιτήσεων

Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης

Αίτηση Κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων

Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης  

 

Τα παραπάνω έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα και στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Copyright © 2024 Κτηματολόγιο Αμαλιάδας | Webhosting and developing by Aspx.gr